Rus CH Ckient; Rus CH Tskent; Rus CH Skient Born: 04/30/1994
KC-1 Zhak ; KC-1 Zak Rus CH Zhan Krist OKD-3 Dzhulay Tayfun Buyan Grozny
Dzhulba
Birma OKD-3 KS-1 Bemur
Rona
OKD-2 Tayga Osman Anchar (1)
Neksa
Radzhina Winner of Moscow City Show in 1974 R-Semen
Rita
OKD-3 Zhanna OKD-KC-1 Noy Yagrif ; Jagrif Yuk-Boksan
Astra (2)
Nayda Chingizhan (Pirat)
Shalma (Rascal / Shelma)
OKD-3, KS-1 Valdi Buran Liman Ikk
Rada
U-Shara ; Yu-Shera ; Yushera Mars
Gjurza ; Gyurza
Zhessi-Zeyn Rus CH Zhan Krist OKD-3 Dzhulay Tayfun Buyan
Birma
OKD-2 Tayga Osman
Radzhina
OKD-3 Zhanna OKD-KC-1 Noy Yagrif ; Jagrif
Nayda
OKD-3, KS-1 Valdi Buran
U-Shara ; Yu-Shera ; Yushera
Dolly ; Dolli KS-1 Urhan OKD-1, KC-1 Nurdzhek Sultan
Yanita
Nero-Nura Urs
Rona
Hed-Ada
KC-2 Inzara OKD-1, KC-1 Teris Rych ; Rycz Tarzan
Oda
Chaza Chebuk KC-1 Tuman KS-1 Avir OKD-1, KC-1 Nurdzhek
Otrada-Od
Vesta (Velikoivanenko) KS-1 Sevan
KS-1 Vega (1977)
Alma Ukr CH Topush Shummi
Ger-Gerta
OKD-2, 3KC-1 Dina KC-1 Karat
Ger-Gerta
Chana ; Czana Eron Markiz OKD-3 KS-1 Bemur Liman Ikk
Rada
Chana ; Shana
Palma (78) ; Palta
Dinara-11 Andzhij ; Andzhiy ; Andzhey
Nika (78)
Created with Kavkazskaya Ovcharka Pedigree http://co.ovcharka.nu 07/12/2020
; ; ;

Link to pedigree: http://www.ovcharka.nu/ko/kopedigree.nsf/l6vy/2B58968EC1FB1256C1256FC4005C42D2


File Attachment Icon
ckient.jpg
File Attachment Icon
Ckient 300494 Zak x Inzharab.jpg
File Attachment Icon
Ckient no 415.jpg
File Attachment Icon
Tskent.jpg